Potrzebne dokumenty:

1. Metryka chrztu dziecka
2. Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej

TERMIN UROCZYSTOŚCI PIERWSZEJ KOMUNII ŚW.: Niedziela Najświętszej Trójcy (niedziela przed Bożym Ciałem)

 

Jak Chrystus przygotowywał słuchaczy na ustanowienie Eucharystii?
Na ustanowienie Eucharystii Chrystus Pan przygotowywał słuchaczy przez cudowne rozmnożenie chleba i przez mowę eucharystyczną, w której powiedział: "Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto pożywa ten chleb, będzie żył na wieki... Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne... trwa we Mnie, a ja w nim" (J 6, 51.54.56).

Jak Chrystus ustanowił Eucharystię?
Chrystus ustanowił Eucharystię podczas Ostatniej Wieczerzy, gdy wziął chleb, dzięki czynił, połamał go i podał uczniom, mówiąc: "To jest Ciało moje, które za was będzie wydane; czyńcie to na moją pamiątkę". Po Wieczerzy powiedział nad kielichem: "Ten kielich, to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana (Łk 22, 19-20).

Co to jest Msza święta?
Msza św. jest celebracją Eucharystii i obejmuje:

  • głoszenie słowa Bożego,
  • dziękczynienie składane Bogu Ojcu za wszystkie Jego dobrodziejstwa, a zwłaszcza za to, że darował nam Syna,
  • konsekrację chleba i wina,
  • uczestniczenie w uczcie liturgicznej przez przyjmowanie Ciała i Krwi Pańskiej.

Kto może przewodniczyć Mszy świętej?
Tylko kapłani ważnie wyświęceni mogą przewodniczyć Ofierze eucharystycznej i konsekrować chleb i wino, aby stało się Ciałem i Krwią Chrystusa Pana.

Czy ma znaczenie rodzaj użytego chleba i wina?
Tak. Przed Ostatnią Wieczerzą Chrystus określił rodzaj chleba i wina, które miały zostać podane w czasie świętego posiłku. Dlatego Kościół przykłada ogromną wagę do tego, aby dary konsekrowane w czasie Mszy świętej były rzeczywiście chlebem i winem. Chcąc zapobiec zgorszeniu w tej kwestii, Kościół wprowadził odpowiednie przepisy. W czasie mszy należy używać chleba pszennego, który musi być na tyle świeży, aby wykluczyć wszelką możliwość zepsucia. Chociaż dopuszczalny jest chleb kwaszony, Kościół Łaciński zaleca użycie chleba niekwaszonego. W tej sprawie kapłan powinien postępować zgodnie z zaleceniami własnego obrządku. Kościół bardzo surowo przestrze­ga także rodzaju używanego wina. Aby msza była ważna, musi to być wino z winnych gron. Kapłan zobowiązany jest także dodać do niego odrobinę wody, zgodnie ze wschodnim zwyczajem, do którego z pewnością stosował się Jezus.

Co to jest konsekracja?
Konsekracja jest to przeistoczenie chleba w Ciało i wina w Krew Chrystusa.

Kto może przyjmować Komunię świętą?
Komunię świętą może przyjmować ten, kto jest w stanie łaski. Jeżeli ma świadomość, że popełnił grzech śmiertelny, powinien najpierw otrzymać rozgrzeszenie w sakramencie pokuty.

Jak często można przyjmować Komunię świętą?
Od Soboru Laterańskiego w roku 1215 każdy katolik w wieku dojrzałym zobowiązany jest przyjmować Komunię świętą przynajmniej raz w roku "w czasie Wielkanocnym". Obowiązek ten, wraz ze zobowiązaniem do odprawienia sakramentu pokuty w przypadku popełnienia śmiertelnego grzechu, składa się na tak zwane "obowiązki wielkanocne", które w większości krajów należy spełnić między pierwszą niedzielą Wielkiego Postu, a niedzielą Trójcy Świętej. Przykazanie dotyczące przyjmowania komunii raz w roku stanowi minimum, dlatego Kościół gorąco zachęca wiernych do częstszego (przynajmniej cotygodniowego) pełnego uczestnictwa w Eucharystii. Niedawne zmiany przepisów dotyczących postu przed przyjęciem komunii skłaniają do częstszego jej przyjmowania.

Kiedy dzieci mogą przyjmować Komunię świętą?
Dekret Quam singulari wydany w roku 1910 przez papieża Piusa X stwierdza, że dzieci powinno się dopuszczać do komunii, skoro tylko nauczą się rozróżniać między konsekrowanym Chlebem Eucharystycznym, a zwykłym chlebem i potrafią, odpowiednio do swoich zdolności pojmowania, zrozumieć przynajmniej podstawowe "tajemnice wiary potrzebne do zbawienia". Kościół troszczy się o to, by dzieci zawsze przystępowały do ołtarza przygotowane, lecz zgodnie z pradawną tradycją warunkiem dopuszczenia do Stołu Pańskiego nie jest jedynie wiedza. Sformułowanie "odpowiednio do swoich zdolności pojmowania" chroni prawa tych, którzy mają trudności w nauce, ale posiedli dar wiary. Dzieci takie wymagają szczególnej opieki i kierownictwa, ale nie żąda się od nich pełnej i doskonałej wiedzy o doktrynie chrześcijańskiej.

Jakie owoce sprawia Komunia święta?
Przyjmowanie Chrystusa w Komunii świętej:

  • pogłębia zjednoczenie z Nim,
  • gładzi grzechy powszednie i chroni przed ciężkimi,
  • umacnia jedność Kościoła,
  • jest zadatkiem przyszłej chwały.

Jak czcimy Najświętszy Sakrament?
Ponieważ w Najświętszym Sakramencie obecny jest sam Chrystus, należy Go czcić kultem adoracji.

Czym jest nawiedzenie Najświętszego Sakramentu?
Nawiedzenie Najświętszego Sakramentu jest dowodem wdzięczności, miłości i obowiązkiem względem Chrystusa Pana.